top of page

Limited edition vinyl LP (only 500 pressed in all), hand signed and numbered by the artists, including a digital download and a beautiful booklet with sleeve notes written by Andy Morgan.

 

LP finyl nifer cyfyngedig (500 yn unig y cafodd eu cynhyrchu), wedi eu llofnodi â llaw a’u rhifo gan yr artistiaid, gan gynnwys lawrlwythiad digidol di-dâl a llyfryn hyfryd gyda nodiadau clawr wedi eu hysgrifennu gan Andy Morgan.
 

Catrin Finch & Seckou Keita: SOAR Vinyl LP

SKU: BENDI2LP
£25.00Price
  • Problem with your item? If the item you've order is found to be faulty, please return it in its original condition within 28 days and we will issue you with a full refund or replacement. 

     

    Problem gyda’ch eitem? Os oes nam ar yr eitem rydych wedi ei harchebu, dychwelwch atom yn y cyflwr gwreiddiol o fewn 28 diwrnod a chewch ad-daliad llawn neu eitem newydd.

     

bottom of page