Yn dynn ar sodlau ei chydweithrediadau dyfeisgar gyda Cimarron o Golombia a Toumani Diabate o Fali, mae Catrin Finch unwaith eto yn amlygu ei hysbryd cerddorol radical ac anturiaethus yn yr undod hwn o ddiwylliannau cerddorol Cymreig a Gorllewin Affricanaidd. Mae Seckou Keita yn aelod o dylwyth enwog o ‘grigots’ y Cissokho o Dde Senegal, sydd eisoes wedi asio ei kora ( telyn 21 tant Gorllewin Affrica) â jazz, ffync, roc, cerddoriaeth glasurol India a phob math o arddulliau cerddorol eraill.

Gyda’i gilydd, mae Finch a Keita wedi llwyddo yn yr her anodd o asio dau ddiwylliant cerddorol hollol wahanol ynghyd gan greu rhywbeth cydlynol, perthnasol a newydd sbon.

Mae Catrin Finch yn seren ym myd cerddoriaeth glasurol a chaiff ei chydnabod yn eang fel un o delynorion ifainc gorau i ddod o Brydain yn y blynyddoedd diweddar. Cynigwyd ei henw ar gyfer Gwobr Brit Clasurol, ac mae wedi perfformio gyda cherddorfeydd ar draws y byd (gan gynnwys y Ffilharmonig Brenhinol, Ffilharmonig Efrog Newydd a’r Boston Pops), a hithau oedd y delynores frenhinol gyntaf i Dywysog Cymru yn yr oes fodern..

Mae Seckou Keita wedi perfformio ledled y byd fel artist unigol arweinydd band ac wedi cydweithredu â Baka Beyond a Phrosiect Jalikunda. Mae’n feistr ar y kora ac ar ystod eang o ddrymiau ac offerynnau taro Gorllewin Affrica. Sefydlodd y cwrs kora cyntaf yn Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd Llundain ac mae galw mawr am ei ddoniau addysgu.

Mae ‘Clychau Dibon - Clychau’r Adar’ yn cynrychioli ffrwyth cyntaf yr undod llinynnol y bu mawr ddisgwyl amdano gan Catrin Finch a Seckou Keita. Mae’r affinedd rhyfeddol rhwng y delyn a’r kora, yn ogystal â rhwng y diwylliannau Cymreig a Gorllewin Affricanaidd sydd yn deillio, wedi toddi ynghyd ar yr albwm hwn mewn un ffrwd o gerddoriaeth hynod ysbrydoledig.

 

Er bod Catrin yn dod o gefndir clasurol a Seckou’n methu â darllen cerddoriaeth, maent wedi dod o hyd i ystod eang o dir cyffredin gan gyfuno eu traddodiadau gwahanol, rhythmau Mandinka, ac alawon Cymreig i greu cerddoriaeth hypnotig sy’n ein bywiogi a’n cyfareddu.